Հետաքրքիր է

Thiol Definition

Thiol Definition

Սահմանում: Թիոլը օրգանական ծծմբային միացություն է, որը բաղկացած է ալկիլ կամ արիլ խմբից և ծծմբաջրածին խմբից:
Ընդհանուր բանաձև. R-SH, որտեղ R- ը ալկիլ կամ արիլ խումբ է:

S-H խումբը հայտնի է նաև որպես ա թիոլի խումբ.

Հայտնի է նաեւ որպես: Մերկապան

Օրինակներ. Ամինաթթու ցիստեինը տիոլ է: