Uispuisé

Սահմանում. (adj) - մաշված, սպառված

Արտասանություն: ay pwee zay

Օրինակներ

Le pauvre - il est épuisé!

Վատ բան - նա սպառված է:

Ma համբերությունը est épuisée; arrête!

Ես համբերությունից դուրս եմ; վերջացրու դա!

Առնչվող

  • épuiser - հագնել, սպառել
  • épuisant - սպառիչ
  • épuiction - սպառել